Kooperativa pojišťovna

Dobrý den paní doktorko/pane doktore,

od 1.5.2014 je platná nová

Dohoda + dodatek č.1 (od 1.3.2016) s ČLK v oblasti profesního pojištění poskytovatelů zdravotních služeb,

jak pro praktické lékaře, tak pro ostatní obory.

V odkazu naleznete nezávaznou přihlášku k pojištění, na základě vyplnění Vám udělám nejdříve cenovou kalkulaci, po odsouhlasení vytvořím originál pojistné smlouvy - ale až po doložení nejaktuálnějších příloh, tedy kopie registrace NZZ - nově Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (a v případě právnické osoby vč. kopie Výpisu z OR).

Pokud jste praktický lékař, využijte prosím přihlášku pro praktické lékaře.

Lékaři si zároveň s profesní odpovědností pojišťují i velmi oblíbený produkt - pojištění ORDINACE (rizika - živel, odcizení, vandalismus a také i přerušení provozu). K tomu slouží přiložený dotazník vč. letáčku.

Pro všechny členy ČLK platí stále možnost využít slevu na ostatní produkty v
Kooperativě, vždy na novou pojistnou smlouvu, prostřednictvím slevového
poukazu, který je rovněž přiložen.


Kdyby cokoli, neváhejte mne kontaktovat. Jsem Vám plně k dispozici (kalkulace, dotazy, atd.).

Bc. Jan Soukup | generální ředitelství
Key Account Manager
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8

T: +420 956 420 352, F: +420 956 449 000, M: +420 603 488 402

ČLK NEW 2017 - BENEFITY PRO ČLENY ČLK

DOTAZNÍK POJIŠTĚNÍ ORDINACE

PŘIHLÁŠKA K POJIŠTĚNÍ - PRAKTIČTÍ LÉKAŘI

PŘIHLÁŠKA K POJIŠTĚNÍ - AMBULANTNÍ SPECIALISTÉ

SLEVOVÝ POUKAZ