Aktuality-přehled

Přehled aktuálních zpráv

1.12. 2017
UPOZORNĚNÍ

Dobrý den,
připomínám, že od 1.12. 2017 nabývá účinnosti novelizace licenčního řádu.
O udělení základní licence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru v řádném režimu bude nově možné žádat v případě, že bude přiložena specializovaná nebo zvláštní specializovaná (odborná) způsobilost.

Níže uvádím výňatek z licenčního řádu, který začne platit zítra:
§ 7
(1) Pro vydání licence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb musí lékař splňovat tyto podmínky:
a) získání specializované způsobilosti v daném oboru specializačního vzdělávání dle zákona č. 95/2004 Sb.; nebo - pro nástavbové obory - získání zvláštní specializované způsobilosti pro daný nástavbový obor dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném od 1.7.2017; nebo - pro činnosti, které je možné provádět na základě absolvování příslušného certifikovaného kurzu dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném do 30.6.2017 - získání zvláštní odborné způsobilosti;
b) praxe v oboru v délce odpovídající době specializačního vzdělávání v oboru dle zvláštního právního předpisu2). Tato praxe v oboru musí být absolvována v době předcházející podání žádosti s celkovou dobou možného přerušení praxe v trvání maximálně 36 měsíců do dne podání žádosti a v rozsahu odpovídajícím nejméně 0,5 běžného pracovního úvazku. Doba mateřské dovolené a rodičovské dovolené je do přerušení praxe započtena v rozsahu jedné poloviny této dovolené.

K žádostem (formulář žádosti zde) o tento typ licence zasílaným centru, prosím, přikládejte doklad o získané způsobilosti.

Přeji hezký den.
S pozdravem

Petra Studená
Česká lékařská komora

 

27.11. 2017
Nabídka pro členy ČLK

RENOMIA BENEFIT - finanční služby


21.11. 2017
POZOR, POZOR - ČTĚTE !!

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

v poslední době jsme zaznamenali zvýšený výdej přípravku Clarinase repetabs 14 s obsahem pseudoefedrinu. Výdej bývá často na tytéž osoby, zaznamenali jsme již pravděpodobná falza výpisů na tento preparát.
Na radu SUKLu informujeme také ČLK i ČLnK. Prosím, věnujte zvýšenou pozornost, pokud je lék předepisován na vlastní žádost pacienta.
Přípravky s pseudoefedrinem jsou dále také: Aerinaze, Grippecton, Modafen, Nurofen Stopgrip, Panadol plus grip, Paralen plus, Robicold.

Děkuji.

S pozdravem
PharmDr. Hana Brandtlová, BENU Lékárna K.Vary 

 


13.11. 2017

Vážená paní doktorko,
Vážený pane doktore,

srdečně Vás zvu na Vánoční koncert, který se koná v pátek 8. 12. 2017 v 17:00 hodin, pořádaným naším OS ČLK Karlovy Vary.
Vzhledem k omezené kapacitě míst, prosím rezervujte si vstupenku na telefonním čísle 353 112 295 nebo mailem: karlovyvary@clkcr.cz
Vstupenka stojí 100,00 Kč a vyzvedněte si ji prosím v kanceláři OS ČLK Karlovy Vary, nám. Dr. Milady Horákové 8, druhé patro, č. dveří 207.

S pozdravem
 
MUDr. Jaroslava Švandrlíková
předsedkyně OS ČLK


1.11. 2017
Informace pro registrující poskytovatele
nebo jiné poskytovatele zdravotních služeb k novele zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.“, jejíž účinnost nastala k datu 1. 10. 2017, lékařům v rámci působnosti Okresního sdružení ČLK.

Uvedenou  novelou se zavádí do praxe „Potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení“ a „Potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče  o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu“, která budou uchazečům o zaměstnání vydávána lékaři.  
Úřad práce ČR  zpracoval  přiložený informační materiál s uvedením bližších podmínek pro vydávání  a účtování Potvrzení.
K uvedenému je dále nezbytné uvést, že vzorová Potvrzení jsou uveřejněna v prováděcí vyhlášce  k zákonu o zaměstnanosti vydané v souladu s jeho ustanovením § 21 odst. 9, jejíž účinnost nastala k datu 20. 10. 2017.  Uvedené tiskopisy Potvrzení pravděpodobně nebudou k dispozici  dříve než v průběhu měsíce listopadu.  Do této doby bude ze strany lékařů postupováno dosavadním způsobem.

Stanovisko právního oddělení:
Informace obsažené v textu odpovídají skutečnosti. Jde o informativní mail, že lékaři mají na základě příslušné právní úpravy vystavit potvrzení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti u nich vedené, v případě, že jde o pacienta, který je uchazečem o zaměstnání vedeným Úřadem práce ČR, a to na tiskopis, jehož vzor je uveden ve vyhlášce.
Vyplnění tiskopisu nežádá uvedení diagnózy ani jiných konkrétních informací o zdravotním stavu pacienta, vše je tedy v souladu se zákonem stanovenou povinnou mlčenlivostí lékaře.
Uvedená povinnost plyne ze zákona, a proto odpovídá jednotlivým ustanovením, které jsou ze strany Úřadu práce citovány.
Dále jde o doplňující informaci, že došlo k novele Cenového předpisu MZ ČR č. 2/2017/DZP, kde byla doplněna úhrada za vystavení takového potvrzení. Součástí mailu je také vysvětlení, jakým způsobem mají lékaři tyto položky účtovat.

 

31.10. 2017
Česká lékařská komora spustila nový online magazín Nasezdravotnictvi.cz
.
Prostřednictvím nového online média s doménou Nasezdravotnictvi.cz chce komora komunikovat s širší veřejností. Nový online magazín „Naše zdravotnictví“ se bude věnovat všemu, co souvisí s naším zdravím. www.nasezdravotnictvi.cz


18.9. 2017
Upozornění
Dne 20. 9. 2017 budou úřední hodiny v kanceláři pouze do 15:00 hodin z důvodu pořádání odborného semináře.

 

13.9. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Srdečně Vás zvu na odborný seminář pořádaný ČLK v Karlových Varech na téma:

eRecept - nově a povinně,
EET a eRecept v ordinaci lékaře,
Prodej a dědění praxí,

který se koná ve středu 20.9.2017 od 16.00 ve Dvoraně. (Pozvánka se nachází ZDE)
Vzhledem k omezené kapacitě míst, prosím o potvrzení účasti emailem: karlovyvary@clkcr.cz, nebo telefonicky na č. 353 112 295.

Těším se na Vaši účast

MUDr. Jaroslava Švandrlíková
předsedkyně OS ČLK v Karlových Varech

 


2.8. 2017
POZVÁNKA
Zdravotnictví volá o pomoc! Co bude po volbách?  - konference - 21.9. 2017

 

7.6. 2017
Upozornění
V týdnu od 12. – 16. června 2017 bude kancelář uzavřena z důvodu dovolené.

 

24.5. 2017
Upozornění

V úterý 30. 5. 2017 bude kancelář zavřena z důvodu centrálního školení sekretářek.

 

18.4. 2017
Věznice Kynšperk nad Ohří hledá lékaře / lékařku

 

9.3. 2017
Pojištění profesní odpovědnosti, ordinace a ostatní benefity 2017 -  KOOPERATIVA


9.2.2017
POZVÁNKA

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

         dovoluji si Vás pozvat na okresní shromáždění České lékařské komory v Karlových Varech, které se koná ve středu dne 8.3.2017 od 16.30 v Alžbětiných Lázních (Lázně V.), Smetanovy sady 1145/1, Karlovy Vary.

         Těšíme se na Vaši účast
                                                                            MUDr. Jaroslava Švandrlíková
                                                                            předsedkyně OS ČLK

 

 vstup do archivu Aktualit ZDE