Aktuality-přehled

Přehled aktuálních zpráv

19.2. 2018
POZVÁNKA

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

         dovoluji si Vás pozvat na okresní shromáždění České lékařské komory v Karlových Varech, které se koná ve středu dne 14.3. 2018 od 16.30 v Alžbětiných Lázních (Lázně V.), Smetanovy sady 1145/1, Karlovy Vary.

         Těšíme se na Vaši účast
                                                                     MUDr. Jaroslava Švandrlíková
                                                                            předsedkyně OS ČLK


19.2. 2018
UPOZORNĚNÍ
V úterý 6.3. 2018 bude kancelář zavřena z důvodu dovolené sekretářky.29.1. 2018
Nová dohoda ČLK s VZP

Dne 19.1.2018 podepsali generální ředitel VZP ČR Ing. Kabátek a prezident ČLK MUDr. Kubek novou dohodu, která v porovnání s dohodou z listopadu vylepšuje podmínky pro soukromé lékaře při zachování výhod vyjednaných již dříve.
 

2.1. 2018
Členský příspěvek na rok 2018 - POZOR ZMĚNA
Příspěvek je splatný předem vždy k 1. březnu běžného roku. Pro stanovení výše příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti příspěvku. Nově přijatý člen je povinen zaplatit příspěvek na příslušný rok ve stanovené výši bez ohledu na to, ve kterém období byl zapsán do seznamu členů komory. Příspěvek je roční a člen komory ho hradí okresnímu sdružení České lékařské komory, v seznamu jehož členů je zapsán. Příspěvky je možné hradit hotově v kanceláři okresního sdružení nebo bezhotovostně poukázat na účet příslušného okresního sdružení s uvedením variabilního symbolu - evidenčního čísla člena ČLK.

 

19.12. 2017

Vážené kolegyně, vážení koledové,

přeji Vám příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce hodně zdraví, pohody, osobních a profesních úspěchů.

MUDr. Švandrlíková, předsedkyně OS ČLK

 

18.12. 2017
UPOZORNĚNÍ - BONIFIKACE


1.12. 2017
UPOZORNĚNÍ

Dobrý den,
připomínám, že od 1.12. 2017 nabývá účinnosti novelizace licenčního řádu.
O udělení základní licence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru v řádném režimu bude nově možné žádat v případě, že bude přiložena specializovaná nebo zvláštní specializovaná (odborná) způsobilost.

Níže uvádím výňatek z licenčního řádu, který začne platit zítra:
§ 7
(1) Pro vydání licence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb musí lékař splňovat tyto podmínky:
a) získání specializované způsobilosti v daném oboru specializačního vzdělávání dle zákona č. 95/2004 Sb.; nebo - pro nástavbové obory - získání zvláštní specializované způsobilosti pro daný nástavbový obor dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném od 1.7.2017; nebo - pro činnosti, které je možné provádět na základě absolvování příslušného certifikovaného kurzu dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném do 30.6.2017 - získání zvláštní odborné způsobilosti;
b) praxe v oboru v délce odpovídající době specializačního vzdělávání v oboru dle zvláštního právního předpisu2). Tato praxe v oboru musí být absolvována v době předcházející podání žádosti s celkovou dobou možného přerušení praxe v trvání maximálně 36 měsíců do dne podání žádosti a v rozsahu odpovídajícím nejméně 0,5 běžného pracovního úvazku. Doba mateřské dovolené a rodičovské dovolené je do přerušení praxe započtena v rozsahu jedné poloviny této dovolené.

K žádostem (formulář žádosti zde) o tento typ licence zasílaným centru, prosím, přikládejte doklad o získané způsobilosti.

Přeji hezký den.
S pozdravem

Petra Studená
Česká lékařská komora

 

27.11. 2017
Nabídka pro členy ČLK

RENOMIA BENEFIT - finanční služby


21.11. 2017
POZOR, POZOR - ČTĚTE !!

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

v poslední době jsme zaznamenali zvýšený výdej přípravku Clarinase repetabs 14 s obsahem pseudoefedrinu. Výdej bývá často na tytéž osoby, zaznamenali jsme již pravděpodobná falza výpisů na tento preparát.
Na radu SUKLu informujeme také ČLK i ČLnK. Prosím, věnujte zvýšenou pozornost, pokud je lék předepisován na vlastní žádost pacienta.
Přípravky s pseudoefedrinem jsou dále také: Aerinaze, Grippecton, Modafen, Nurofen Stopgrip, Panadol plus grip, Paralen plus, Robicold.

Děkuji.

S pozdravem
PharmDr. Hana Brandtlová, BENU Lékárna K.Vary 

 


13.11. 2017

Vážená paní doktorko,
Vážený pane doktore,

srdečně Vás zvu na Vánoční koncert, který se koná v pátek 8. 12. 2017 v 17:00 hodin, pořádaným naším OS ČLK Karlovy Vary.
Vzhledem k omezené kapacitě míst, prosím rezervujte si vstupenku na telefonním čísle 353 112 295 nebo mailem: karlovyvary@clkcr.cz
Vstupenka stojí 100,00 Kč a vyzvedněte si ji prosím v kanceláři OS ČLK Karlovy Vary, nám. Dr. Milady Horákové 8, druhé patro, č. dveří 207.

S pozdravem
 
MUDr. Jaroslava Švandrlíková
předsedkyně OS ČLK


1.11. 2017
Informace pro registrující poskytovatele
nebo jiné poskytovatele zdravotních služeb k novele zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.“, jejíž účinnost nastala k datu 1. 10. 2017, lékařům v rámci působnosti Okresního sdružení ČLK.

Uvedenou  novelou se zavádí do praxe „Potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení“ a „Potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče  o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu“, která budou uchazečům o zaměstnání vydávána lékaři.  
Úřad práce ČR  zpracoval  přiložený informační materiál s uvedením bližších podmínek pro vydávání  a účtování Potvrzení.
K uvedenému je dále nezbytné uvést, že vzorová Potvrzení jsou uveřejněna v prováděcí vyhlášce  k zákonu o zaměstnanosti vydané v souladu s jeho ustanovením § 21 odst. 9, jejíž účinnost nastala k datu 20. 10. 2017.  Uvedené tiskopisy Potvrzení pravděpodobně nebudou k dispozici  dříve než v průběhu měsíce listopadu.  Do této doby bude ze strany lékařů postupováno dosavadním způsobem.

Stanovisko právního oddělení:
Informace obsažené v textu odpovídají skutečnosti. Jde o informativní mail, že lékaři mají na základě příslušné právní úpravy vystavit potvrzení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti u nich vedené, v případě, že jde o pacienta, který je uchazečem o zaměstnání vedeným Úřadem práce ČR, a to na tiskopis, jehož vzor je uveden ve vyhlášce.
Vyplnění tiskopisu nežádá uvedení diagnózy ani jiných konkrétních informací o zdravotním stavu pacienta, vše je tedy v souladu se zákonem stanovenou povinnou mlčenlivostí lékaře.
Uvedená povinnost plyne ze zákona, a proto odpovídá jednotlivým ustanovením, které jsou ze strany Úřadu práce citovány.
Dále jde o doplňující informaci, že došlo k novele Cenového předpisu MZ ČR č. 2/2017/DZP, kde byla doplněna úhrada za vystavení takového potvrzení. Součástí mailu je také vysvětlení, jakým způsobem mají lékaři tyto položky účtovat.

 

31.10. 2017
Česká lékařská komora spustila nový online magazín Nasezdravotnictvi.cz
.
Prostřednictvím nového online média s doménou Nasezdravotnictvi.cz chce komora komunikovat s širší veřejností. Nový online magazín „Naše zdravotnictví“ se bude věnovat všemu, co souvisí s naším zdravím. www.nasezdravotnictvi.cz


18.9. 2017
Upozornění
Dne 20. 9. 2017 budou úřední hodiny v kanceláři pouze do 15:00 hodin z důvodu pořádání odborného semináře.

 

13.9. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Srdečně Vás zvu na odborný seminář pořádaný ČLK v Karlových Varech na téma:

eRecept - nově a povinně,
EET a eRecept v ordinaci lékaře,
Prodej a dědění praxí,

který se koná ve středu 20.9.2017 od 16.00 ve Dvoraně. (Pozvánka se nachází ZDE)
Vzhledem k omezené kapacitě míst, prosím o potvrzení účasti emailem: karlovyvary@clkcr.cz, nebo telefonicky na č. 353 112 295.

Těším se na Vaši účast

MUDr. Jaroslava Švandrlíková
předsedkyně OS ČLK v Karlových Varech

 


2.8. 2017
POZVÁNKA
Zdravotnictví volá o pomoc! Co bude po volbách?  - konference - 21.9. 2017

 

7.6. 2017
Upozornění
V týdnu od 12. – 16. června 2017 bude kancelář uzavřena z důvodu dovolené.

 

24.5. 2017
Upozornění

V úterý 30. 5. 2017 bude kancelář zavřena z důvodu centrálního školení sekretářek.

 

18.4. 2017
Věznice Kynšperk nad Ohří hledá lékaře / lékařku

 

9.3. 2017
Pojištění profesní odpovědnosti, ordinace a ostatní benefity 2017 -  KOOPERATIVA


9.2.2017
POZVÁNKA

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

         dovoluji si Vás pozvat na okresní shromáždění České lékařské komory v Karlových Varech, které se koná ve středu dne 8.3.2017 od 16.30 v Alžbětiných Lázních (Lázně V.), Smetanovy sady 1145/1, Karlovy Vary.

         Těšíme se na Vaši účast
                                                                            MUDr. Jaroslava Švandrlíková
                                                                            předsedkyně OS ČLK

 

 vstup do archivu Aktualit ZDE