Členské příspěvky

 

Výše členských příspěvků na rok 2023

soukromí + vedoucí lékaři 4 000,- Kč

zaměstnanci + ostatní lékaři 3 000,- Kč

absolventi neplatící 0,- Kč
(v kalendářním roce, kdy lékař ukončil lékařskou fakultu, a v kalendářním roce
následujícím je osvobozen od placení příspěvku na činnost)

absolventi platící 1000,- Kč
(v roce, v němž lékaři poprvé nevzniká nárok na osvobození od placení příspěvku dle
tohoto ustanovení, platí snížený příspěvek na činnost ve výši stanovené sjezdem delegátů)

nepracující důchodci 500,- Kč

mateřská dovolená 0,- Kč (po doložení Čestného prohlášení)

pozdní vstup 20 000,- Kč
(Pozdní vstup - tento příspěvek zaplatí lékař, jehož začátek členství v ČLK je datován po více
365 dnech od počátku výkonu léčebně-preventivní činnosti na území ČR)

Termín uhrazení: do 1.3. 2023

Platbu členského příspěvku lze provést:

  • hotově v kanceláři OS ČLK, v úřední dny ÚT a ST od 13:30 do 16:30 hodin
  • složenkou nebo převodem na

číslo účtu u: ČSOB K.Vary   582960/ 0300


variabilní symbol
(nezbytné pro identifikaci)

1) registrační číslo člena OS ČLK K.Vary

2) nebo evidenční číslo člena ČLK
(lze zjistit na: www.lkcr.cz odkaz „Seznam registrovaných lékařů")

3) nebo prvních šest čísel rodného čísla

 - do poznámky platby uvádějte jméno a příjmení lékaře