Jak získat diplom celoživotního vzdělávání

Diplom celoživotního vzdělávání (dále jen Diplom CV) vydává OS ČLK, ve kterém je lékař registrován, na základě předložení žádosti a dokladů o účasti na vzdělávacích akcích. Diplom je vydán lékaři, který splní podmínky SP č. 16 - Celoživotní vzdělávání.

Prosím, při vyplňování žádosti věnujte pozornost §13

(1) Lékař, který žádá o vydání dokladu o účasti v systému celoživotního vzdělávání - Diplom celoživotního vzdělávání lékařů (dále jen Diplom), podává žádost okresnímu sdružení komory, ve kterém je evidován.

Žádost obsahuje:
titul, jméno, příjmení a funkci lékaře a doklady o absolvování akcí zařazených do systému celoživotního vzdělávání lékařů (zápisy do indexu, potvrzení o získaných kreditech, čestné prohlášení, publikace atd.).

Doklady o absolvování vzdělávacích akcí dle § 4 písmeno a), b) a c) tohoto stavovského předpisu musí mít vždy uvedeno evidenční číslo z centrálního registru akcí celoživotního vzdělávání lékařů (§ 6 odstavec 1 a 5 tohoto stavovského předpisu).
Doklad, na němž není uvedeno evidenční číslo z centrálního registru akcí celoživotního vzdělávání lékařů, je neplatný.

K vydání Diplomu CV je od 1.1. 2013 nutné získat 150 kreditů za posledních 5 let.

Platnost Diplomu CV je 5 let od data vydání. Vydání diplomu je evidováno v centrálním registru lékařů.

 

Žádost o Diplom celoživotního vzdělávání:

ke stažení v:   xls

ke stažení v:   odf

ke stažení v:   pdf