Jak se stát členem

Každý lékař, který vykonává na území České republiky lékařské povolání v léčebné a preventivní péči, musí být ze zák. 220/1991 Sb. členem České lékařské komory (dále jen ČLK).

K tomu, aby se lékař stal členem ČLK (SP ČLK č. 5 - "Zásady evidence členství v ČLK"), je nutno udělat několik níže uvedených kroků:

  1. Vyplnit žádost o členství
  2. Přiložit ověřenou kopii dokladu o ukončení LF. Lékaři, který se hlásí do ČLK před promocí a nemá lékařský diplom, stačí potvrzení o ukončení studia, které vydává studijní oddělení LF. Předložit lze též originál a neověřenou kopii dokladu, jehož pravost potvrdí kancelář OS ČLK. Upozornění: neděje se tak ve všech OS, je tudíž nutné se předem v příslušné kanceláři OS informovat. Lékař, který není absolventem LF v ČR, musí navíc předložit ověřenou kopii (nebo originál a kopii) dokladu o uznání kvalifikace dle zák. 95/2004 Sb., povolení k výkonu lékařské činnosti na území ČR, které vydává MZ ČR a ověřenou kopii (nebo originál a kopii) nostrifikace absolventského diplomu, kterou vydává MŠMT ČR nebo UK v Praze
  3. Osobně předat výše zmíněné dokumenty v kanceláři OS ČLK, která sídlí v okrese nebo městské části sídla zaměstnavatele (může být podána i v místě bydliště) nebo je poslat doporučeně poštou.
  4. Uhradit registrační poplatek 100,- Kč, který se zpravidla platí při podání žádosti v hotovosti v kanceláři (lze ho však zaplatit i složenkou nebo převodem)

Kancelář OS Vám poté vydá doklad o předložení žádosti o členství. Vaše žádost bude obratem odeslána k přijímacímu řízení do centrální kanceláře ČLK v Olomouci, odkud Vám bude ve lhůtě jednoho měsíce zasláno doporučeně rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) za člena ČLK.

Pokud se chcete zaregistrovat v OS ČLK Karlovy Vary, dostavte se do kanceláře v úředních hodinách. Jiný termín návštěvy kanceláře je možno dohodnout telefonicky.