Organizační struktura OS ČLK Karlovy Vary

Česká lékařská komora je samosprávná nepolitická organizace lékařů. Je zřízena na základě zákona 220/1991 Sb. Dbá na odbornost svých členů, na etičnost výkonu lékařského povolání, hájí práva a zájmy lékařů. Řeší stížnosti na výkon povolání lékaře, vykonává disciplinární pravomoc vůči lékařům, stanovuje podmínky pro výkon samostatné praxe. Členství je povinné.