Čestná rada

Čestná rada okresního sdružení je disciplinárním orgánem okresního sdružení lékařů, na návrh revizní komise okresního sdružení lékařů zahajuje disciplinární řízení nebo odkládá stížnosti proti členům okresního sdružení lékařů České lékařské komory. Může se vyjadřovat i k obecným otázkám lékařské odbornosti, etiky a morálky.

Předseda čestné rady:
prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc.
(Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Bezručova 731/19, 36001 Karlovy Vary)

Členové:
MUDr. Zdeněk Kos ml.
(Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Bezručova 731/19, 36001 Karlovy Vary)

MUDr. Dagmar Märzová
(Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Bezručova 731/19, 36001 Karlovy Vary)

MUDr. Jaroslav Žák
(Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Bezručova 731/19, 36001 Karlovy Vary)

MUDr. Igor Stefanovič
(Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Bezručova 731/19, 36001 Karlovy Vary)