Čestná rada

Čestná rada okresního sdružení je disciplinárním orgánem okresního sdružení lékařů, na návrh revizní komise okresního sdružení lékařů zahajuje disciplinární řízení nebo odkládá stížnosti proti členům okresního sdružení lékařů České lékařské komory. Může se vyjadřovat i k obecným otázkám lékařské odbornosti, etiky a morálky.

Předseda čestné rady:

MUDr. Igor Stefanovič
(Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Nemocnice  Karlovy Vary)

Členové:

MUDr. Jaroslav Žák
(Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Nemocnice Karlovy Vary)

prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc.
(Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Nemocnice Karlovy Vary)

MUDr. Jiří Bartoš
(Soukromá ordinace psychiatrie, Bezručova 1098/10, 36001 Karlovy Vary)

MUDr. Dagmar Uhlíková
(Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Nemocnice Karlovy Vary)