Členové OS ČLK Karlovy Vary

Členem Okresního sdružení lékařů Karlovy Vary je ze zákona každý lékař, který pracuje v léčebné a preventivní činnosti v okrese Karlovy Vary, pokud současně nepracuje v jiném okrese a není členem tam. Členem může být také lékař, který neprovozuje lékařské povolání, ale má v okrese Karlovy Vary  trvalé bydliště.

Informace k novému veřejnému seznamu registrovaných lékařů

Seznam lékařů