Revizní komise

Revizní komise okresního sdružení lékařů je kontrolním orgánem okresního sdružení, kontroluje činnost okresních orgánů i členů okresního sdružení, má právo pozastavit rozhodnutí představenstva okresního sdružení, je-li v rozporu s právními předpisy, řády a ostatními předpisy komory, je oprávněna přešetřovat stížnosti na výkon lékařského povolání u členů okresního sdružení a podávat návrh čestné radě okresního sdružení lékařů na zahájení disciplinárního řízení.

Předsedkyně revizní komise:
MUDr. Dagmar Grančarová
(Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Bezručova 731/19, 36001 Karlovy Vary)

Členové revizní komise:
MUDr. Jindřich Heinek
(Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Bezručova 731/19, 36001 Karlovy Vary)

MUDr. Markéta Novotná
(Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Bezručova 731/19, 36001 Karlovy Vary)

MUDr.Terezia Štuksová