Revizní komise

Revizní komise okresního sdružení lékařů je kontrolním orgánem okresního sdružení, kontroluje činnost okresních orgánů i členů okresního sdružení, má právo pozastavit rozhodnutí představenstva okresního sdružení, je-li v rozporu s právními předpisy, řády a ostatními předpisy komory, je oprávněna přešetřovat stížnosti na výkon lékařského povolání u členů okresního sdružení a podávat návrh čestné radě okresního sdružení lékařů na zahájení disciplinárního řízení.

Předsedkyně revizní komise:

MUDr. Dagmar Grančarová
(Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Nemocnice Karlovy Vary)

Členové revizní komise:

MUDr. Barbora Černá
(Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Nemocnice Karlovy Vary)

MUDr. Markéta Novotná
(Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Nemocnice Karlovy Vary)

MUDr.Terezia Štuksová

MUDr. Lenka Pejšová
(Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Nemocnice Karlovy Vary)