Představenstvo

Představenstvo okresního sdružení je řídícím a výkonným orgánem okresního sdružení, zajišťuje činnost okresního sdružení mezi zasedáními okresního shromáždění a realizuje jeho usnesení, mimo jiné vede seznam členů okresního sdružení, hospodaří s majetkem okresního sdružení, vyjadřuje se k žádostem členů okresního sdružení, odesílaných k rozhodnutí představenstvu komory, zřizuje a provozuje kancelář okresního sdružení.

Předseda přestavenstva:

MUDr. Jaroslava Švandrlíková
(Ordinace praktického a interního lékaře, Moskevská 20, 36001 Karlovy Vary)

Zastupuje navenek okresní sdružení lékařů, z pověření představenstva jedná s okresními orgány státní správy i samosprávy. Je členkou představenstva okresního sdružení lékařů. Je zástupkyní okresního sdružení lékařů v Radě Karlovarského kraje ČLK.

Místopředseda přestavenstva:

MUDr. Jaroslav Vobořil
(Vojenská lázeňská léčebna Karlovy Vary, Mlýnské nábřeží 574/7, 360 01 Karlovy Vary)
 

Členové představenstva: 

MUDr. Michaela Červenáková
(PL pro dospělé, Čankovská 556/17 , 365 01 Karlovy Vary)

MUDr. Zdeněk Kos
(Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Karlovy Vary)

MUDr. Markéta Špišáková
(Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s., Masarykova 22/5, 353 01 Mariánské Lázně 1)

MUDr. Jiří Štefan
(NEMO PLUS s.r.o., Nemocnice Ostrov, U nemocnice 1161, Ostrov nad Ohří)

MUDr. Jiří Štuksa
(GASTROCENTRUM s.r.o., Mlýnské nábřeží 507/5, 360 01 Karlovy Vary)