Představenstvo

Představenstvo okresního sdružení je řídícím a výkonným orgánem okresního sdružení, zajišťuje činnost okresního sdružení mezi zasedáními okresního shromáždění a realizuje jeho usnesení, mimo jiné vede seznam členů okresního sdružení, hospodaří s majetkem okresního sdružení, vyjadřuje se k žádostem členů okresního sdružení, odesílaných k rozhodnutí představenstvu komory, zřizuje a provozuje kancelář okresního sdružení.

Předseda přestavenstva:
MUDr. Jaroslava Švandrlíková
(Ordinace praktického a interního lékaře, Moskevská 20, 36001 Karlovy Vary)

Zastupuje navenek okresní sdružení lékařů, z pověření představenstva jedná s okresními orgány státní správy i samosprávy. Je členkou představenstva okresního sdružení lékařů. Je zástupkyní okresního sdružení lékařů v Radě Karlovarského kraje ČLK.

Místopředseda přestavenstva:
MUDr. Jaroslav Vobořil
(Nemocnice na Homolce, odbor lázeňské péče, LL Mánes, Křižíkova 13, 360 01 Karlovy Vary)
 

Členové představenstva: 

MUDr. Pavel Bouška
(MEDIAG PB s.r.o., nám. Dr. Horákové 8, 36001 Karlovy Vary)

MUDr. Stanislava Maulenová
(Alžbětiny lázně a.s. Smetanovy sady 1145/1, 36001 Karlovy Vary)

MUDr. Markéta Špišáková
(Bohemia lázně a.s., Sanotoria Kriváň - Slovan, Sadová 5, 36001 Karlovy Vary)

MUDr. Jiří Štefan
(NEMO PLUS s.r.o., Nemocnice Ostrov, U nemocnice 1161, Ostrov nad Ohří)

MUDr. Jiří Štuksa
(GASTROCENTRUM s.r.o., Mlýnské nábřeží 507/5, 360 01 Karlovy Vary)