Jak získat certifikát o profesní bezúhonnosti

Tento dokument potřebuje především lékař, který se uchází o práci v zahraničí.

Žádost je nutné podat v kanceláři OS, ve které je lékař registrován. OS žádost vyplní potřebnými údaji a postoupí ji centrální kanceláři ČLK v Olomouci. Ta poté dokument vyhotoví v požadovaném jazyce a pošle jej lékaři na jím zadanou kontaktní adresu (je možné zadat i adresu zaměstnavatele v zahraničí).

Vyhotovení zpravidla netrvá déle než 10 pracovních dní.