Jak získat oprávnění k preskripci léků

Lékař(ka), který(á)  je členem(členkou) ČLK, může získat Oprávnění k preskripci léků pro sebe a své rodinné příslušníky, a to při splnění těchto podmínek:

  1. je v důchodu
  2. čerpá mateřskou (rodičovskou) dovolenou
  3. neprovozuje léčebně-preventivní činnost
  4. nemá smluvní vztah se ZP
  5. není zaměstnancem ZZ

Postup:

Podejte žádost o Oprávnění v OS, ve kterém jste registrován(a). Kancelář OS dokument vyhotoví a domluví se s Vámi o způsobu předání. Poté se obraťte na právní oddělení ZP, ve které jste zaregistrován(a). ZP Vám po splnění podmínek a podpisu smlouvy vydá recepty.

Důležité upozornění!
oprávnění má platnost 2 roky, proto je nutné ještě před vypršením platnosti oprávnění k preskripci léků požádat příslušnou kancelář OS o vydání nového oprávnění. Platné oprávnění je nutné bezodkladně doručit ZP a požádat o prodloužení smlouvy.