Aktuality - archiv

Aktuality - archiv

19.12. 2017

Vážené kolegyně, vážení koledové,

přeji Vám příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce hodně zdraví, pohody, osobních a profesních úspěchů.

MUDr. Švandrlíková, předsedkyně OS ČLK

 

18.12. 2017
UPOZORNĚNÍ - BONIFIKACE


1.12. 2017
UPOZORNĚNÍ

Dobrý den,
připomínám, že od 1.12. 2017 nabývá účinnosti novelizace licenčního řádu.
O udělení základní licence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru v řádném režimu bude nově možné žádat v případě, že bude přiložena specializovaná nebo zvláštní specializovaná (odborná) způsobilost.

Níže uvádím výňatek z licenčního řádu, který začne platit zítra:
§ 7
(1) Pro vydání licence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb musí lékař splňovat tyto podmínky:
a) získání specializované způsobilosti v daném oboru specializačního vzdělávání dle zákona č. 95/2004 Sb.; nebo - pro nástavbové obory - získání zvláštní specializované způsobilosti pro daný nástavbový obor dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném od 1.7.2017; nebo - pro činnosti, které je možné provádět na základě absolvování příslušného certifikovaného kurzu dle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném do 30.6.2017 - získání zvláštní odborné způsobilosti;
b) praxe v oboru v délce odpovídající době specializačního vzdělávání v oboru dle zvláštního právního předpisu2). Tato praxe v oboru musí být absolvována v době předcházející podání žádosti s celkovou dobou možného přerušení praxe v trvání maximálně 36 měsíců do dne podání žádosti a v rozsahu odpovídajícím nejméně 0,5 běžného pracovního úvazku. Doba mateřské dovolené a rodičovské dovolené je do přerušení praxe započtena v rozsahu jedné poloviny této dovolené.

K žádostem (formulář žádosti zde) o tento typ licence zasílaným centru, prosím, přikládejte doklad o získané způsobilosti.

Přeji hezký den.
S pozdravem

Petra Studená
Česká lékařská komora

 

27.11. 2017
Nabídka pro členy ČLK

RENOMIA BENEFIT - finanční služby


21.11. 2017
POZOR, POZOR - ČTĚTE !!

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

v poslední době jsme zaznamenali zvýšený výdej přípravku Clarinase repetabs 14 s obsahem pseudoefedrinu. Výdej bývá často na tytéž osoby, zaznamenali jsme již pravděpodobná falza výpisů na tento preparát.
Na radu SUKLu informujeme také ČLK i ČLnK. Prosím, věnujte zvýšenou pozornost, pokud je lék předepisován na vlastní žádost pacienta.
Přípravky s pseudoefedrinem jsou dále také: Aerinaze, Grippecton, Modafen, Nurofen Stopgrip, Panadol plus grip, Paralen plus, Robicold.

Děkuji.

S pozdravem
PharmDr. Hana Brandtlová, BENU Lékárna K.Vary 

 


13.11. 2017

Vážená paní doktorko,
Vážený pane doktore,

srdečně Vás zvu na Vánoční koncert, který se koná v pátek 8. 12. 2017 v 17:00 hodin, pořádaným naším OS ČLK Karlovy Vary.
Vzhledem k omezené kapacitě míst, prosím rezervujte si vstupenku na telefonním čísle 353 112 295 nebo mailem: karlovyvary@clkcr.cz
Vstupenka stojí 100,00 Kč a vyzvedněte si ji prosím v kanceláři OS ČLK Karlovy Vary, nám. Dr. Milady Horákové 8, druhé patro, č. dveří 207.

S pozdravem
 
MUDr. Jaroslava Švandrlíková
předsedkyně OS ČLK


1.11. 2017
Informace pro registrující poskytovatele
nebo jiné poskytovatele zdravotních služeb k novele zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.“, jejíž účinnost nastala k datu 1. 10. 2017, lékařům v rámci působnosti Okresního sdružení ČLK.

Uvedenou  novelou se zavádí do praxe „Potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení“ a „Potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče  o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu“, která budou uchazečům o zaměstnání vydávána lékaři.  
Úřad práce ČR  zpracoval  přiložený informační materiál s uvedením bližších podmínek pro vydávání  a účtování Potvrzení.
K uvedenému je dále nezbytné uvést, že vzorová Potvrzení jsou uveřejněna v prováděcí vyhlášce  k zákonu o zaměstnanosti vydané v souladu s jeho ustanovením § 21 odst. 9, jejíž účinnost nastala k datu 20. 10. 2017.  Uvedené tiskopisy Potvrzení pravděpodobně nebudou k dispozici  dříve než v průběhu měsíce listopadu.  Do této doby bude ze strany lékařů postupováno dosavadním způsobem.

Stanovisko právního oddělení:
Informace obsažené v textu odpovídají skutečnosti. Jde o informativní mail, že lékaři mají na základě příslušné právní úpravy vystavit potvrzení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti u nich vedené, v případě, že jde o pacienta, který je uchazečem o zaměstnání vedeným Úřadem práce ČR, a to na tiskopis, jehož vzor je uveden ve vyhlášce.
Vyplnění tiskopisu nežádá uvedení diagnózy ani jiných konkrétních informací o zdravotním stavu pacienta, vše je tedy v souladu se zákonem stanovenou povinnou mlčenlivostí lékaře.
Uvedená povinnost plyne ze zákona, a proto odpovídá jednotlivým ustanovením, které jsou ze strany Úřadu práce citovány.
Dále jde o doplňující informaci, že došlo k novele Cenového předpisu MZ ČR č. 2/2017/DZP, kde byla doplněna úhrada za vystavení takového potvrzení. Součástí mailu je také vysvětlení, jakým způsobem mají lékaři tyto položky účtovat.

 

1.10. 2017
Česká lékařská komora spustila nový online magazín Nasezdravotnictvi.cz
.
Prostřednictvím nového online média s doménou Nasezdravotnictvi.cz chce komora komunikovat s širší veřejností. Nový online magazín „Naše zdravotnictví“ se bude věnovat všemu, co souvisí s naším zdravím. www.nasezdravotnictvi.cz


18.9. 2017
Upozornění
Dne 20. 9. 2017 budou úřední hodiny v kanceláři pouze do 15:00 hodin z důvodu pořádání odborného semináře.

 

13.9. 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Srdečně Vás zvu na odborný seminář pořádaný ČLK v Karlových Varech na téma:

eRecept - nově a povinně,
EET a eRecept v ordinaci lékaře,
Prodej a dědění praxí,

který se koná ve středu 20.9.2017 od 16.00 ve Dvoraně. (Pozvánka se nachází ZDE)
Vzhledem k omezené kapacitě míst, prosím o potvrzení účasti emailem: karlovyvary@clkcr.cz, nebo telefonicky na č. 353 112 295.

Těším se na Vaši účast

MUDr. Jaroslava Švandrlíková
předsedkyně OS ČLK v Karlových Varech

 


2.8. 2017
POZVÁNKA
Zdravotnictví volá o pomoc! Co bude po volbách?  - konference - 21.9. 2017

 

7.6. 2017
Upozornění
V týdnu od 12. – 16. června 2017 bude kancelář uzavřena z důvodu dovolené.

 

24.5. 2017
Upozornění

V úterý 30. 5. 2017 bude kancelář zavřena z důvodu centrálního školení sekretářek.

 

18.4. 2017
Věznice Kynšperk nad Ohří hledá lékaře / lékařku

 

9.3. 2017
Pojištění profesní odpovědnosti, ordinace a ostatní benefity 2017 -  KOOPERATIVA


9.2.2017
POZVÁNKA

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

         dovoluji si Vás pozvat na okresní shromáždění České lékařské komory v Karlových Varech, které se koná ve středu dne 8.3.2017 od 16.30 v Alžbětiných Lázních (Lázně V.), Smetanovy sady 1145/1, Karlovy Vary.

         Těšíme se na Vaši účast
                                                                            MUDr. Jaroslava Švandrlíková
                                                                            předsedkyně OS ČLK

20.12.2016

Přeji Vám příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce hodně zdraví, lásky, pohody a spokojenosti.

MUDr. Jaroslava Švandrlíková
předsedkyně OS ČLK


 

7.11. 2016

Vážená paní doktorko,
Vážený pane doktore,

srdečně Vás zvu na Vánoční koncert, který se koná v pátek 2. 12. 2016 v 17:00 hodin, pořádaným naším OS ČLK Karlovy Vary.

Vzhledem k omezené kapacitě míst, prosím rezervujte si vstupenku na telefonním čísle 353 112 295 nebo mailem: karlovyvary@clkcr.cz
Vstupenka stojí 100,- Kč a je možné si ji vyzvednout v kanceláři OS ČLK Karlovy Vary, nám. Dr. Milady Horákové 8.

Pozvánka je součástí přílohy.

S pozdravem
 
MUDr. Jaroslava Švandrlíková
předsedkyně OS ČLK


7.9. 2016
PЕTICE – Zdravotnictví volá o pomoc

   Na základě vašeho doporučení se další částí naší informační kampaně stala petiční akce...

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

2.9. 2016
POZOR, POZOR - ČTĚTE !!

Nucené práce – nebezpečí trvá

 Ve středu 31.8.2016 zdravotní výbor Poslanecké sněmovny znovu projednával návrh novely zákona
o vzdělávání lékařů.

Ministerstvo zdravotnictví navazuje na neblahou tradici minulých vlád a znásilňuje legislativní proces, když se text, který po řádném připomínkovém řízení schválila vláda, snaží zcela změnit způsobem, který znemožňuje uplatňování připomínek. Pod komplexní pozměňovacím návrhem připraveným ministerstvem je nyní podepsána čtveřice poslanců: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (ANO), MUDr. David Kasal (ANO), MUDr. Jiří Běhounek (ČSSD), MUDr. Jaroslav Krákora (ČSSD). MUDr. Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) vzal svoji podporu zpět poté, co ČLK razantním způsobem odmítla návrh poškozující soukromé lékaře.
 Ministr Němeček, který je podle neoficiálních informací autorem návrhu, chce ambulantním‚ tedy i soukromým lékařům, uložit povinnost absolvovat v rámci povinného celoživotního vzdělávání stáže v akreditovaných lůžkových zdravotnických zařízeních.
Stáže by měly organizovat kraje a jejich rozsah a náplň by určovalo ministerstvo. Celý text.

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

1.7.2016
Sekce mladých lékařů ČLK

Sekce mladých lékařů ČLK vznikla s cílem sdružovat a zastupovat zájmy mladých lékařů především v oblasti postgraduálního vzdělávání, ale také v oblasti problematiky finančního ohodnocení a pracovních podmínek. Mladí lékaři ČLK se budou snažit, aby při důležitých rozhodováních ohledně směřování medicíny v ČR byl slyšen a brán v potaz i názor mladých lékařů.

Členem ML ČLK může být každý, kdo:
a) je členem České lékařské komory,
b) nepřekročil věkovou hranici 35 let.

Členství je bez registračních i členských poplatků.

Přihlášku a další informace naleznete na:
http://www.lkcr.cz/aktuality-322.html

29.4.2016

Vážení kolegové,

obracím se na Vás s prosbou o pomoc.  V nynější době nám chybí 2 lékaři na plný úvazek, a proto hledáme lékaře s jakoukoliv odborností, který si „troufne“ ordinovat jako praktický lékař pod „dohledem“ lékaře VPL. V současné době již nabízíme až 600,- Kč za hodinu na dohodu o pracovní činnosti, tj. maximálně na 4 hodiny denně.
V případě zájmu mne prosím kontaktujte na tel. 353 240 620, nebo e-mail: faltman@vez.ost.justice.cz

Předem děkuji a přeji hezký den.

Mgr. František Altman
vedoucí oddělení personálního

VS ČR Věznice Ostrov
Vykmanov 22, P. O. Box 100
363 50 Ostrov
e-mail: faltman@vez.ost.justice.cz
tel.: 353240620

09.04. 2016
Zdravotnictví volá o pomoc
Prohlášení prezidenta ČLK MUDr. Kubka dne 7.4. 2016
Informační kampaň o skutečném stavu českého zdravotnictví ....

19.2.2016
Věznice Ostrov přijme lékaře / lékařku

2.2.2016

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
 
okresní sdružení ČLK v Karlových Varech Vás srdečně zve na vzdělávací seminář dne 17. 2. 2016 na téma „Psychosomatika“. Jedná se o téma mezioborové a doufám, že zaujme řadu lékařů nejrůznějších oborů. Vzhledem k omezenému počtu míst, prosím o rezervaci buď písemně na e-mail: karlovyvary@clkcr.cz, nebo na tel. 353 112 295.

Těším se na Vaši účast

MUDr. Jaroslava Švandrlíková
předsedkyně OS ČLK Karlovy Vary

22.12. 2015
INFORMACE
o podminkách pro jmenováni znalcem v oboru zdravotnictví, odvětvi psychiatrie v obvodu Územni púsobnosti Krajského soudu v Plzni (tj. na územi Plzeňského a Karlovarského kraie).